AZ ISKOLA A HALLGATÓ RÉSZÉRE „B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉST NYÚJT AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL:

A tanfolyamra való felvétel módja

Személyesen vagy telefonon történő jelentkezés után írásbeli szerződéssel.

A hallgató megfelel a beiskolázás alábbi feltételeinek

 • Legalább 8 általános iskolai végzettség (Eredeti dokumentum, bizonyos esetben hiteles fordítás is)
 • Betöltött 16 és fél év
 • Valós adatoknak megfelelően kitöltött jelentkezési lap
 • Ha már van vezető engedély, vagy járművezetői igazolvány annak másolata
 • Valós adatoknak megfelelően kitöltött jelentkezési lap
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás legalább I. csoportú
 • Ha már van vezető engedély, vagy járművezetői igazolvány annak másolata

A tantermi elméleti oktatás kötelező óraszámai

MegnevezésKötelező óra1.Fokozat
Kressz14 óra16 óra
Járművezetés elmélete6 óra8 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek2 óra4 óra
Összesen kötelező28 óra28 óra

Egy elméleti óra időtartama 45 perc. (+2 óránként 10 perc szünet). Amennyiben a tanuló az elméleti órákról 10%-nál többet hiányzik, azt köteles az iskolával egyeztetett időpontban, saját költségére, vagy más tanfolyam azonos foglalkozásán kedvezményesen bepótolni. Tantermi képzés helyett az elméleti tanfolyam elvégezhető e-learninges formában is az e-Titán rendszeren keresztül.

A gyakorlati oktatás kötelező óraszámai és feltételei

MegnevezésÓraKm
Alapoktatás9 óra
Városi vezetés14 óra
Országúti vezetés4 óra
Éjszakai vezetés2 óra
Forgalmi vizsga1 óra
Összesen30 óraMinimum 580 km

Egy gyakorlati óra időtartama 50 perc (2óra után min 1óra szünet). A Tanuló a sikeres KRESZ vizsga után megkeresi az oktatót; és egyeztetik az oktatás időpontját. A gyakorlati oktatás időpontját módosítani csak 48 órával a megbeszélt időpont előtt lehet. (Kivétel a rendkívüli esemény, pl. betegség). Késés esetén a várakozási idő mindkét fél részéről 20 perc. A mulasztott órák pótlása kölcsönösen egyeztetett időpontban történik. Az oktatóval megbeszélve pótóra igényelhető. A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el, amely két fő részből áll alapoktatás és főoktatás.Forgalmi vizsgára a Tanuló csak akkor bocsátható, ha a meghatározott életkort betöltötte, a kötelező minimum óraszámú gyakorlati oktatáson igazoltan részt vett, levezette a kötelezően előírt 580 km-t, valamint közlekedésbiztonságilag alkalmas.

Felmentés az elméleti oktatás és vizsga alól

 • Határozat alapján a tanuló tanfolyammentes elméleti és/vagy gyakorlati vizsgát tehet
 • A mozgáskorlátozott, vagy a siket tanulót a tantermi foglalkozások alól az iskolavezető mentesítheti.

A vizsgák rendje és feltétele

Elméleti vizsga

 • Csak az elméleti tanfolyam elvégzése, és a vizsgadíj befizetése után tehető
 • Az első vizsgán az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt be kell mutatni, legkorábban a betöltött 16 év és 9 hónap után tehető
 • Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül a vizsgát el kell kezdeni, 12 hónapon belül pedig be kell fejezni
 • A fenti határidők letelte után a Tanuló vizsgát csak új tanfolyam elvégzése után tehet

Forgalmi vizsga

 • Sikeres elméleti vizsga után tehető
 • Betöltött 17. életév, a kötelezően előírt órák és minimum 580 km levezetése után tehető, a vizsgadíj és tandíj befizetése után

Az első vizsgák idejéről az iskola értesíti a Tanulót. Pótvizsga csak az ismételt vizsgadíj befizetése után tehető. A pótvizsga időpontjáról a Tanuló köteles érdeklődni. Az elméleti vizsgák száma nem korlátozott a 12 hónapos határidőn belül. Két éven belül öt sikertelen forgalmi vizsga után újabbat a Tanuló csak eredményes PÁV vizsgálat elvégzése után tehet. A Tanulónak a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül valamennyi vizsgáját eredményesen le kell tennie.

A Tanulónak joga van

 • Kulturált, színvonalas képzésre
 • Titoktartást követelni különös tekintettel a személyiségi jogokra, illetve a hatályos adatvédelmi szabályokra
 • A képzést megszakítani, a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos képzési igazolást kérni

A vizsgaigazolás átvétele

 • A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont az utolsó sikeres vizsga után az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi. A vezetői engedély bármely okmányirodánál ez után igényelhető személyi igazolvány, lakcímkártya, az elsősegély vizsgát igazoló lap, és az orvosi alkalmassági vélemény bemutatásával.
 • Elsősegély vizsga tehető a Magyar Vöröskereszt kijelölt vizsgahelyein tanfolyam elvégzése után vagy anélkül is. Mentesítés: 1 sz. melléklet.
 • Nem magyar állampolgárnak legalább 6 hónapos folyamatos itt tartózkodás igazolása szükséges.
 • Az első nemzetközi kategória megszerzésétől számított két évig a vezetői engedély „kezdőnek minősül”. 18 éves korig külföldön nem vezethet, és a minősítés tartama alatt pótkocsit (utánfutót) nem vontathat.

Tanuló áthelyezés más képzőszervhez

 • Az iskola kötelezi magát arra, hogy amennyiben a tanuló áthelyezési kérelemmel él, úgy a törvényes határidőn belül részére az addigi tanulmányairól a hivatalos képzési igazolást kiadja. A befizetett tanfolyami és vizsgadíj és a tényleges szolgáltatás különbözetét visszatéríti.

Oktatás során felmerült problémák

 • Amennyiben a Hallgatónak az oktatás során bárminemű problémája merül fel, úgy azzal elsősorban az oktatóhoz, vagy az iskola vezetőjéhez fordulhat, illetve a felügyeleti szervhez közvetlenül. A felmerült panaszról jegyzőkönyvet készítünk.

EREDMÉNYES TANULÁST, JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁN A
KÓ-PÉ Autósiskola
Kovács Péter iskolavezető